• Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:122 A Blok Kat:6 Öz Sezen İş Merkezi
 • Randevu Al

Hakkımızda

Araştırmacı kişiliğimizle ve yüksek performansımızla hizmetimize sınır koymayarak en hızlı ve en kaliteli biçimde hizmet sunmaktayız.

apoint hukuk

apoint hukuk bürosu

Hukuk büromuz ilgilendiği alanlarda önemli bir konuma sahiptir. Sahip olduğu tecrübelerini kullanarak hukuk dünyasındaki en yeni hizmet ve teknolojileri müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. Apoint Hukuk Bürosu toplum hayatına somut katkılar sağlamayı kuruluş prensibi edinerek çalışmalarına devam etmektedir. Sorumluluklarının bilincinde üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde azami dikkat ve özen göstererek hukuki işlemler icra etmektedir.

Apoint Hukuk Bürosu faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerinin, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer muhataplarıyla ilgili iş ve ilişkilerinden kaynaklanan; Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş hukuku ve diğer hukuk alanlarında, özellikle davalar ve gecikmiş alacakların tahsiline ilişkin çeşitli hukuki hizmet sunmaktadır.

Apoint Hukuk

Apoint Hukuk Bürosu müvekkillerinin bu ihtiyaçlarını; daha az maliyet, daha yüksek performans ve verimlilik ile daha fazla müşteri memnuniyeti sağlanacak biçimde karşılamaktadır. Apoint Hukuk Bürosu çalışma prensiplerini, misyon ve vizyonunu çalışanlarının geniş katılımıyla belirleyerek, paylaşmanın ve başarıya olan inancın bir ürünü olan kurum kültürünün unsurları haline getirme gayreti içerisindedir. Müvekkillerinin bu kriterler temelinde gerekli etkinlik düzeyini yakalayabilmek için hukuk hizmeti ihtiyaçlarını bütünleşmiş bir yaklaşımla dış kaynaktan sunulması amaç edinilmektedir.

 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Trafik Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İcra Hukuku
 • İflas Hukuku

Apoint Hukuk İle Tanışın

Hukuk büromuz ilgilendiği alanlarda önemli bir konuma sahiptir. Sahip olduğu tecrübelerini kullanarak hukuk dünyasındaki en yeni hizmet ve teknolojileri müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. Dinç Hukuk Bürosu toplum hayatına somut katkılar sağlamayı kuruluş prensibi edinerek çalışmalarına devam etmektedir. Sorumluluklarının bilincinde üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde azami dikkat ve özen göstererek hukuki işlemler icra etmektedir.

Vaka Değerlendirmesi İçin Arayınız

0(212) 272 75 70

Servisler

Tecrübeli, dinamik, azimli kadromuzla müvekkillerimizin memnuniyetini kendi memnuniyetimiz kabul ederek yüksek performansımızla hizmetimize sınır koymayarak en hızlı en kaliteli biçimde sunmaktayız. Araştırmacı kişiliğimizle çağın getirdiği modern sorunların çözüm yolları konusunda bilgi ve belgeleri derleyerek, müvekkillerimizin karşılaştığı sorunları çözecek yardımlar sunmaktayız.

ticaret hukuku

Ticaret Hukuku

Yapılarına ve faaliyet alanlarına göre ilgili mevzuat uyarınca şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanması...

borçlar hukuku

Borçlar Hukuku

Başta basın yoluyla kişilik haklarının saldırıda bulunulması olmak üzere manevi tazminat davalarının takibi...

trafik hukuku

Trafik Hukuku

Trafik hukuku alanında karşılaşılacak hukuki ihtilaflarda, özellikle trafik kazalarında ve trafik cezalarında müvekkillerimizi...

idare hukuku

İdare Hukuku

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması...

ceza hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun genel bir anlatımla konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği...

vergi hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için...

aile hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun...

sosyal güvenlik hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek...

iş hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında yaşanabilecek ihtilafların çözümü, buna bağlı yazışma ve sair hizmetler İş sözleşmelerinin...

icra hukuku

İcra Hukuku

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde...

iflas hukuku

İflas Hukuku

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde...


Avukatlarımız